Mer moro og mer læring for både elever og lærere.

Transformer skolen din!

Sitter elevene dine stort sett i ro, inaktive, foran læreren som underviser og prøver å aktivere?

Dette europeiske prosjektet foreslår en metodikk som gjør at du kan endre undervisninga di gjennom 52 steg og 3 måneder mot et mer fremtidsretta klasserom i tråd med “2tst Century Skills.”

Velg språk:

Utdanning må personliggjøres, ikke standardiseres. Alle barn er forskjellige og vi må finne talentene deres og kultivere dem.

Sir Ken Robinson

Vil du vite mer?

© Copyright 2019 SchoolTransformationLab.eu