Περισσότερη διασκέδαση και καλύτερες επιδόσεις στο σχολείο για τους μαθητές και τους εκπαιδευτικούς τους.

Αναμορφώστε το σχολείο σας!

Άλλαξε από αυτό

σε αυτό

σε 3 μήνες και κάντε τους μαθητές σας να

  • μαθαίνουν πιο γρήγορα,
  • βοηθούν ο ένας τον άλλον,
  • είναι πιο αυτόνομοι,
  • έχουν πιο πολύ κίνητρο,
  • είναι καλύτεροι,

ακόμα και αυτοί που έχουν κενά ή βρίσκονται σε μεγάλες μικτές τάξεις.

Πρέπει να εξατομικεύσουμε την εκπαίδευση και όχι να την τυποποιήσουμε. Όλα τα παιδιά είναι διαφορετικά, και πρέπει να βρούμε τα ταλέντα τους και να τα καλλιεργήσουμε.

Sir Ken Robinson

Erasmus logo