Mer moro og mer læring for både elever og lærere.

Transformer skolen din!

Change from this

into this

Bruk tre måneder og få elevene til å

  • lære raskere,
  • hjelpe hverandre,
  • være mer autonome,
  • mer motiverte,
  • mer sosial kompetanse

også for dem som mangler kompetanse eller er som deltar i store blandede klasser.

Vi må tilpasse utdannelsen, ikke standardisere den. Alle barn er forskjellige, og vi må finne talentene deres og dyrke dem.

Sir Ken Robinson

Erasmus logo