Impact

Dette europeiske prosjektet foreslår en pedagogisk transformasjon over 3 måneder for å fungere som klasser fra det 21. århundre:

  • tilpasse seg et høyt nivå av studentens heterogenitet,
  • få studentene til å studere læringen (personalisert læring),
  • oppmuntre studentene til å hjelpe hverandre,
  • oppmuntre raske elever å lære enda raskere,
  • tilby tilgjengelige aktiviteter slik at sakte elever går utover seg selv,
  • takler store klasser,
  • uten at lærere må jobbe hardt hjemme for å forberede eller rette.

Effekt

Vi gjennomførte ikke en streng vitenskapelig forskning med en kontrollgruppe om klassetransformasjonens innvirkning. I stedet ba vi lærere, studenter og foreldre om å vurdere hvordan de føler om klassetransformasjonen?

De fleste skoler rapporterte en betydelig positiv innvirkning på synet på studenter, foreldre og lærere.

I rekkefølge av betydning føler studentene 36% mer i pilotsetet for læringen, og hjelper hverandre 32% mer, 24% mer autonome, med bedre karakterer og liker skolen 14% mer.

Fra foreldrenes perspektiv er effekten lavere: barna deres liker skolen 7% mer og atmosfæren hjemme er 5% bedre.

Effekten er størst fra lærernes synspunkt: de føler at studentene deres er 54% flere i pilotsetet, har 39% mer selvtillit, 36% bedre takler heterogenitet, lærere har 34% mer energi, 27% mer bevisst på studentens vanskeligheter.

Erasmus logo