Et EU-støttet partnerskap

School Transformation Lab er et tre-årig, EU-finansiert, strategisk partnerskap mellom Belgia, Hellas, Italia og Norge. Gjennom samarbeid, læreplanutvikling, sosiale ferdigheter og administrasjonsverktøy utvikler vi modellskoler som møter krav til ferdigheter i det som er blitt kalt “21st Century Skills.”

Prosjektet startet opp i september 2017 under navnet “Talent lab” og er koordinert ut i fra Belgia og School for Dialogue (Brussel). I løpet av det første året har mange vist interesse for dette endringsprogrammet selv om programmet ikke var tilstrekkelig utviklet og implementert hos partnerne. Ved utgangen av dette EU-finansierte programmet i 2020, vil mange skoler startet prosessen og en åpen og tilgjengelig endringsmetodikk vil være present. Gjennom denne hjemmesiden vil du ha tilgang til ehva metoden går ut p

Ingen av partnerne kjente hverandre før vi søkte programmet. Takket være Erasmus-midler, var dette et prosjekt som:

  • Var internasjonalt fra dag 1
  • Inkluderer partnere med komplementære ferdigheter og styrker
  • Har solid finansiering til å forske og utvikle metodikk
  • Har minimalt administrativt “styr”

Mer informasjon om å sette i gang eller delta i Erasmus +-programmer:
ec.europa.eu/programmes/erasmus-plus/node_en

Fremgangen til hver partner finner du i denne oversikten: this spreadsheet.

© Copyright 2019 SchoolTransformationLab.eu