Ένας Ευρωπαϊκός συνεταιρισμός που χρηματοδοτείται από την ΕΕ

Το Εργαστήριο Σχολικού Μετασχηματισμού- School Transformation Lab ξεκίνησε μια τριετή στρατηγική εταιρική σχέση χρηματοδοτούμενη από την ΕΕ μεταξύ Βελγίου, Ελλάδας, Ιταλίας και Νορβηγίας. Από το 2017 έως το 2020, αναπτύξαμε μια μέθοδο για τη μετατροπή ενός παραδοσιακού σχολείου σε ένα εξατομικευμένο μαθησιακό περιβάλλον που διευκολύνει τις απαιτήσεις του μέλλοντος και τις δεξιότητες του 21ου αιώνα.

Δεν γνωρίζαμε ο ένας τον άλλον πριν υποβάλουμε αίτηση σε αυτό το πρόγραμμα ως συνεργάτες. Χάρη στη χρηματοδότηση Erasmus +, αυτό το πρόγραμμα:

  • είναι διεθνές από την 1η ημέρα,
  • περιλαμβάνει συνεργάτες με συμπληρωματικά πλεονεκτήματα,
  • έχει σταθερά οικονομικά θεμέλια για να κάνει έρευνα σε βάθος,
  • έχει μινιμαλιστική διοίκηση

Περισσότερες πληροφορίες σχετικά με την έναρξη ή τη συμμετοχή σε προγράμματα Erasmus +: ec.europa.eu/programmes/erasmus-plus/node_en

Από το 2020 έως το 2023 μια άλλη συνεργασία Erasmus + με το (Βέλγιο, Λουξεμβούργο, Γαλλία) δημιουργεί υλικό μαθημάτων για 10 έως 15 ετών σχετικά με την γραφή, την αριθμητική , την επιστήμη, την ιστορία και την γεωγραφία. Αυτό το υλικό μαθήματος διευκολύνει τη διαφοροποίηση των τάξεων πολλαπλών ηλικιών ή απλών τάξεων με μαθητές που είναι 2, 3 ή περισσότερα χρόνια πίσω.

Από το 2021, οι πρόσθετες συνεργασίες θα δημιουργήσουν την ψηφιακή πλατφόρμα που θα φιλοξενήσει αυτό το περιεχόμενο για να αυτοματοποιήσει μεγάλο μέρος της γραφειοκρατίας της τάξης που συνεπάγεται η διαφοροποίηση και να επιτρέψει μια πολύ πιο αποτελεσματική και απομακρυσμένη λόγω του (Covid) μάθηση. Μια συμμαχία πολλών σχολείων της ΕΕ, πόλεων, πανεπιστημίων, εταιρειών και ΜΚΟ φτιάχνεται για να δημιουργήσει μια ολοκληρωμένη ψηφιακή και χωρίς διαφημίσεις λύση για κάθε δάσκαλο που θέλει να αυξήσει την ακαδημαϊκή και συναισθηματική απόδοση των μαθητών του, ακόμη και αν έχουν πολύ διαφορετικά επίπεδα, ακόμη και αν φαίνονται ακινητοποιημένοι στην αρχή.

Erasmus logo