Μια επιδοτούμενη συνεργασία της Ευρωπαϊκής Ένωσης

Το School Transformation Lab είναι μια τριετής επιδοτούμενη στρατηγική συνεργασία ανάμεσα στο Βέλγιο, Ελλάδα , Ιταλία και Νορβηγία. Μέσα από την συνεργασία, την εξέλιξη του αναλυτικού προγράμματος, τις οριζόντιες δεξιότητες και τα εργαλεία διοίκησης ,δημιουργούμε πρότυπα σχολεία τα οποία ανταποκρίνονται στις απαιτήσεις του μέλλοντος και στις δεξιότητες του 21ου αιώνα.

Το project ξεκίνησε τον Σεπτέμβριο του 2017 έχοντας την αρχική ονομασία “TalentLab”. Συντονίζεται από το Βελγικό Σχολείο Διαλόγου (School for Dialogue). Από την πρώτη χρονιά, πολλά σχολεία έχουν ενδιαφερθεί για αυτό το αναμορφωτικό πρόγραμμα, παρόλο που το πρόγραμμα από μόνο του δεν ήταν έτοιμο και ούτε είχε εφαρμοστεί ακόμη από τους συνεργάτες. Στο τέλος αυτής της επιδοτούμενης συνεργασίας από την ευρωπαική ένωση το 2020, πολλα σχολεία θα αρχίσουν την διαδικασία της αναμόρφωσης και μια ανοιχτή πηγή μεθοδολογίας σχετικά με αυτή τη διαδικασία θα είναι διαθέσιμη. Έχετε την πρόσβαση στο προσχέδιο αυτή της μεθόδου σε αυτήν την ιστοσελίδα.

Δεν γνωρίζαμε ο ένας τον άλλον πριν κάνουμε αίτηση να συμμετάσχουμε σε αυτό το πρόγραμμα. Χάρη στη χρηματοδότηση του Erasmus+, αυτό το πρόγραμμα :

  • είναι διεθνές από την 1η μέρα,
  • αποτελείται από συνεργάτες με ικανότητες που αλληλοσυμπληρώνονται
  • έχει σταθερές οικονομικές βάσεις έτσι ώστε να υπάρχει η δυνατότητα για έρευνα σε βάθος.
  • έχει την ελάχιστη δυνατή γραφειοκρατία

Περισσότερες πληροφορίες για να ξεκινήσετε ένα πρόγραμμα ή για να συμμετάσχετε στα προγράμματα Erasmus+ θα βρείτε στην ιστοσελίδα: ec.europa.eu/programmes/erasmus-plus/node_el

Η πρόοδος κάθε συμμετέχοντα για αυτό το project βρίσκεται στο: this spreadsheet.

© Copyright 2019 SchoolTransformationLab.eu