Πού είναι το εκπαιδευτικό υλικό;

Το πρόγραμμα School Transformation Lab περιλαμβάνει προγράμματα σπουδών για εκπαιδευτικούς και διευθυντικά στελέχη, καθώς και ένα πρόγραμμα μαθημάτων και δεξιοτήτων για μαθητές.

“Κάνε όπως λέω, όχι όπως κάνω

– μερικοί εκπαιδευτές δασκάλων

Κάθε πρόγραμμα σπουδών είναι ισομορφικό με την παιδαγωγική μας. Δεν περιλαμβάνουν μακρόχρονη ομιλία πρώην καθεδρικών. Βασίζονται σε πολύ μικρές αξιολογήσεις που οι εκπαιδευτικοί μπορεί να πετύχουν με οποιαδήποτε σειρά. Δύο καθηγητές μπορεί να έχουν διαφορετικές διαδρομές προόδου.

Αυτά τα προγράμματα σπουδών έχουν δημιουργηθεί έτσι ώστε να κάνουν τους δασκάλους να ζουν ως μαθητευόμενοι και αυτό που πρέπει να γίνει είναι οι μαθητές να ζούν κάτω απο το πλαίσιο της διδασκαλίας τους όπως : με την αριστεία, με το εκπαιδευτικό λάθος, με την ενδυνάμωση, με την αμοιβαία βοήθεια και με την καλοσύνη.

Μετασχηματίζοντας την τάξη μου

Οι εκπαιδευτικοί που θέλουν να μεταμορφώσουν την τάξη τους, θα επωφεληθούν από:

 • έναν βήμα-προς-βήμα οδηγό μετασχηματισμού,
 • την πρόοδό της,
 • τις αξίες ενός μεταμορφωμένου σχολείου,
 • την διάκριση με λεπτομέρεια μεταξύ των στόχων και των δραστηριοτήτων,
 • έναν οδηγό εφαρμογής για προχωρημένους δασκάλους,
 • μία λίστα προνομίων για δημοπρασίες,
 • συνήθεις ερωτήσεις.

Μεταμορφώνοντας το σχολείο μου

Οι διευθυντές των σχολείων , οι σύμβουλοι και οι προπονητές θέλουν να έχουν ένα όραμα για τον μετασχηματισμό πέρα ​​από τις τεχνικές στην τάξη:

 • αρχές που βοηθούν ένα σχολείο να μεταμορφωθεί,
 • αξίες ενός μετασχηματισμένου σχολείου,
 • κατανόηση της αδράνειας ενός σχολικού συστήματος,
 • Οδηγός σχολικού μετασχηματισμού
 • διαδικασίας υποβολής αίτησης για να εκπαιδευτεί ένα σχολείο,
 • συχνές ερωτήσεις.

Επιστήμη πίσω από τη μέθοδο μας

Αυτό το μάθημα αναπτύσσει την επιστήμη πίσω από τις αρχές λειτουργίας και τις πρακτικές μιας συνεργατικής τάξης μετά τον μετασχηματισμό.

Δεξιότητες

Αυτό το μάθημα βοηθά τους μαθητές ηλικίας 10 έως 18 ετών να βελτιώσουν την ομάδα και το εργασιακό κλίμα στην τάξη τους.

Soft Skills curriculum
Erasmus logo