Τύπος

Ιταλική Σχολική Μεταμόρφωση

Rai3 Κάλυψη του μετασχηματισμού ενός σχολείου στην Μπρέσια, με συνεντεύξεις δασκάλων και εφήβων.

Άνοιγμα ενός αποδιοργανωτικού εργαστηρίου μάθησης

Αυτή η γαλλική συνέντευξη του John Rizzo σχετίζεται με την προέλευση και τους λόγους για το άνοιγμα ενός σχολείου στις Βρυξέλλες που μπορούν να επισκεφθούν άλλοι εκπαιδευτικοί για να μάθουν πώς… να σταματήσουν να διδάσκουν και να γίνουν εκπαιδευτές σε ένα εξατομικευμένο μαθησιακό περιβάλλον.

Γιατί να δημιουργήσετε ένα ευρωπαϊκό κέντρο καινοτομίας;

Ο Fanny Demeulder και ο John Rizzo περιγράφουν στα γαλλικά το Ευρωπαϊκό εργαστήριο διαταραγμένης μάθησης της ΕΕ που δημιουργούν με την αποστολή της εκπαίδευσης εκπαιδευτικών από παραδοσιακά σχολεία.

Πώς διαφέρει ένα μετασχηματισμένο σχολείο;

Ο Paul-Benoit de Monge και ο John Rizzo εξηγούν πώς μια τάξη θα μπορούσε να είναι διαφορετική από μια ταυτόχρονη διδασκαλία παραδοσιακού σχολείου. Στα γαλλικά.

Πώς είναι ένα «opal» σχολείο;

Ο John Rizzo εξηγεί πώς η μετατροπή ενός σχολείου σε ένα εξατομικευμένο μαθησιακό περιβάλλον είναι παρόμοια με το μετασχηματισμό μιας ηλεκτρο/ πορτοκαλί εταιρείας σε μια opal. Στα γαλλικά.

TEDx – Επιστροφή στο Μέλλον

Αυτό το TEDx 2018 στα Γαλλικά εξηγεί τη μέθοδο μας με μια νέα εργαστηριακή σχολή για 9-18 χρόνια. Σε κάποιο σημείο, ένας ταλαντούχος φοιτητής ενώνει τον John Rizzo στη σκηνή για να εξηγήσει τις προκλήσεις και τα οφέλη της από αυτό το είδος αυτόνομης και συνεργατικής μάθησης.

TEDx – Misfits – 2020 English

Ένας δυσλεξικός έφηβος ADHD περιγράφει το χαοτικό του σχολικό ταξίδι πριν ξεκινήσει να συμμετέχει στο εργαστήριο σχολικού μετασχηματισμού- School Transformation Lab πριν από ένα χρόνο. Στη συνέχεια, ο John Rizzo έρχεται στη σκηνή για να δείξει ένα παραδοσιακό δημόσιο σχολείο μετά από 6 εβδομάδες μετασχηματισμού, όπου ο μαθητής είναι τώρα εγγεγραμμένος.

Διεθνές Συνέδριο Εκπαίδευσης, Έρευνας και Καινοτομίας 2021

Ο Παναγιώτης Ψωμός (GR) και ο John Rizzo (BE) είναι ομιλητές αυτού του ακαδημαϊκού συνεδρίου με 2 αποδεκτές εργασίες:

  • Πώς να μετατρέψετε μια παραδοσιακή τάξη σε ένα εξατομικευμένο μαθησιακό περιβάλλον;
  • Ανάπτυξη δεξιοτήτων σε ένα εξατομικευμένο μαθησιακό περιβάλλον.
International Conference of Education, Research and Innovation 2021
Erasmus logo